DENİZLİ HOROZU´NU TÜM DÜNYA TANIYACAK

DENİZLİ HOROZU´NU TÜM DÜNYA TANIYACAK

Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sema Silkin Ün, Denizli'ninveTürkiye'ningururkaynağıolanDenizliHorozuüzerinebüyükbirvaattebulundu. DenizliHorozu'nunözgünsesivezarifduruşuylayüzyıllardırbutopraklarınbirsimgesiolduğunuvurgulayanÜn, bueşsizkültüre

 DENİZLİ HOROZU´NU TÜM DÜNYA TANIYACAK

 

 

DenizliBüyükşehirBelediyeBaşkanAdayıSemaSilkinÜn, Denizli'ninveTürkiye'ningururkaynağıolanDenizliHorozuüzerinebüyükbirvaattebulundu. DenizliHorozu'nunözgünsesivezarifduruşuylayüzyıllardırbutopraklarınbirsimgesiolduğunuvurgulayanÜn, bueşsizkültürelmirasıkorumakvegeleceknesillereaktarmanınöneminedikkatçekti.

 

KültürelmirasasahipçıkanvaatleriyledikkatleriüzerineçekenSemaSilkinÜn, DenizliHorozu'nunşehrintarihindekiyerini, gelenekseldeğerlerinivekültürelzenginliğiniyansıttığınıbelirterek, bueşsizmirasıdünyaçapındatanıtmakvekorumakiçinçalışmalaryapacaklarınıifadeetti. Bu kapsamda, DenizliHorozu'nunyetiştirilmesivekorunmasıiçingereklialtyapıyıgüçlendirecek, aynızamandabueşsizmirasıtanıtmakamacıyla festival veetkinliklerdüzenleyecekleriniduyurdu.

 

DenizliningeliniSemaSilkinÜn, DenizliHorozu'nunsadecebirsembololmadığını, şehrincanlı, dinamikveözgünruhunutemsilettiğiniherkeseanlatmaarzusundaolduğunudilegetirdi. "BizimiçinDenizliHorozu, özgürlüğün, cesaretinvegüzelliğinbirifadesidir," diyenÜn, geleceknesillerimizebudeğerlimirasıeniyişekildeaktarmakveDenizli'ninbueşsizsimgesinitümdünyayatanıtmakiçinherkesindesteğineihtiyacıolduğunubelirtti.

 

KültürelmirasınkorunmasıvetümdünyayatanıtılmasıkonusundakikararlılığınıvurgulayanSemaSilkinÜn, buprojenin, Denizli'ninzenginkültürelmirasınıvegururkaynaklarınıdaha da ileriyetaşıyacağınıifadeetti. "Hepbirlikte, DenizliHorozu'nunkorunmasıvetanıtılmasıiçinçalışalım," diyerekçağrıdabulunanÜn, kültürelmirasınkorunmasıvetanıtılmasıylaDenizli'ningeleceğetaşınacağınısöyledi.

 

DenizliHorozu, şehrinözgünsesivegururuolarakkabuledilirken, SemaSilkinÜn'ünbuvaadi, Denizli'ninkültüreldeğerlerinesahipçıkmaveonlarıdünyasahnesindegururlatemsiletmeyolundaönemlibiradımolarakdeğerlendirdi.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
 HONAZ YENİ SOSYAL TESİS İÇİN İMZA ATTI
HONAZ YENİ SOSYAL TESİS İÇİN İMZA ATTI
 ORGANİZE TARIM BÖLGELERİ HAYATİ ÖNEMDE
ORGANİZE TARIM BÖLGELERİ HAYATİ ÖNEMDE